Borreliosepasient vant rettssak over staten

Rettskraftig dom i Sogn tingrett, jf. Gulating lagmannsretts beslutning og kjennelse av 01.12.2017: 

https://lovdata.no/dokument/TRSIV/avgjorelse/tsogn-2015-152966

Aftenposten, etter pressemelding fra NTB 05.01.2018: https://www.aftenposten.no/norge/i/rLWWB0/Borreliosepasient-far-erstatning-10-ar-etter-manglende-behandling

Torunn Seim fikk etter multiple flåttbitt i 2007 de første symptomene på borreliose. Utslett og symptomer ble neglisjert av en rekke leger og hun utviklet etter hvert svært alvorlig sykdom. Til tross for kliniske bevis på langtkommen borreliose (2. stadiums multiple EM og 3. stadiums ACA) og omfattende helseplager tok det mange år før hun fikk behandling. Rettsdokumentene beskriver en total svikt på klinisk diagnose, der all vekt fra fagfolk har vært lagt på tolking av tester uten å ta hensyn til det kliniske bildet.

Styret i NLBF gjør oppmerksom på at det senere vil komme omfattende omtale på vår hjemmeside om denne enestående og svært viktige saken, der tingretten, og senere lagmannsretten, sier at negativ antistofftest ikke kan utelukke borreliose. I dette tilfellet hadde pasienten fått utført 9 antistofftester (også spinalpunksjon), som alle ble tolket som negative. 

Advokaten som førte saken for kvinnen i Sogn tingrett, Gitta Barth fra Indem Advokatfirma AS, har omtalt dommen her: Statens erstatningsansvar for manglende diagnostisering og behandling for borreliose.

Saken er videre omtalt på TV 2-nyhetene 11.07.2018. Intervju med Torunn Seim selv.

Rettsoppnevnt sakkyndig-rapport vil om kort tid bli publisert på engelsk på NLBFs hjemmeside.

 Den engelske oversettelsen av dommen i Sogn tingrett tilhører NLBF og tillates kun delt sammen med forklaringen under:

Torunn Seim starting experiencing the first symptoms of Lyme borreliosis after being bitten by several ticks in 2007. She developed a serious illness after a number of doctors neglected to consider her rashes and symptoms. She was refused treatment for many years, despite clinical evidence of an advanced case of Lyme borreliosis (2nd stage multiple EM and 3rd stage ACA) and extensive health problems. The documents from the court case describe the complete failure of medical personnel to reach a correct clinical diagnosis because they relied heavily on the interpretation of tests without considering the clinical facts.

Translated by Jeffrey Engberg Translations. 

Sogn District Court – Ruling: TSOGN-2015-152966

Sakkyndig erklæring

 

 

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss