Er du vår nye likeperson?

Kan du være interessert i å bruke dine erfaringer i møte med flåttbåren sykdom på en givende måte til glede for andre? Foreningen søker å utvide m…

Borreliosepasient vant rettssak over staten

Rettskraftig dom i Sogn tingrett, jf. Gulating lagmannsretts beslut…

Ny utgave av brosjyre

Vi har nå laget en NY UTGAVE av brosjyren som NLBF har utarbe…

Crimean-Congo hemorrhagic fever: a disease mainly transmitted by ticks

I august 2016 fikk en uheldig turgåer utenfor Madrid et fl&ar…

Ny brosjyre om borreliose

Lyme borreliose kan få livslange konsekvenser, særlig …

Thomas Jaenson bakgrund & forskning

Thomas Jaenson är född i Göteborg 1948. Han är …

Pasientenes erfaringer må tas på alvor

Åpent brev er sendt fra Norsk Lyme Borreliose-Forening til He…

Nytt prosjekt fra ExtraStiftelsen

Norsk Lyme Borreliose-Forening har fått et nytt prosjekt samm…

Helseministeren på besøk hos Flåttsenteret

Helseminister Bent Høie var nylig på besøk hos …

Kombinasjonsbehandling mot Borrelia burgdorferi «persisters» in vitro

Hvilken behandling er effektiv mot overlevende Borrelia-bakterier? …

Human anaplasmose – utbredt i Norge?

Snorre Stuen har forsket på flått og flåttoverf&o…

NorTick 2015

Nortick 2015 ble avholdt i Kristiansand, 4. og 5. februar. Samlinge…

25 millioner til forskningsprosjekt på borreliose

Forskere fra mange norske fagmiljø, helseforetak, Folkehelseinstitu…

Internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer 2015

Norvect arrangerer internasjonal konferanse om vektorbårne sykdomme…

Sopp mot flått?

I prosjektet TICKLESS hvor Bioforsk ser på om det er mulig å reduse…

Internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer

Norvect arrangerer internasjonal konferanse i samarbeid med og med …

Ny bok om flåttoverførte sykdommer

Biologen Iver Mysterud er forfatter av den nye boka Et alvorlig hel…

Medlemsmøte i Stavanger 6 mai

Lokalkontakt for Rogaland / Stavanger innbyr til medlemsmøte i Stav…

Åpent brev til Helsetilsynet

Slagside i Helsetilsynets tilsynsmelding for 2013 I Helsetilsynets …

NorTick 2014

Årets samling i NorTick, flåttforskernettverket i Norge, blei arran…

Vellykka møte om diganostikk av borreliose

Møtet om diagnostikk av borreliose som blei avvikla 16. november, v…

Artikkel om analysemetoder for påvisning av Lyme borreliose

Sørlandet Sykehus HF og NLBF fekk i 2012 midlar gjennom Extrastifte…

Kaniner hopper for en god sak

Tusen takk til Tønsberg Hoppegruppe fra Tønsberg Kaninavlsforening,…

Åpent møte om diagnostikk av lyme borreliose 16. november 2013

Lørdag 16.november arrangerer Norsk Lyme Borreliose-Forening (NLBF)…

Nye muligheter for diagnostikk av flåttbårne infeksjoner

Nå er det mulig å få utført avanserte diagnostiske tester for flere…

Kritikkverdig vedtak – Åpent brev til Helsetilsynet

Etter at det ble kjent at Helsetilsynet har vedtatt å begrense Rolf…

Engasjement for rammede etter flåttbitt

Morten Stordalen (FrP) er vararepresentent til Stortinget for Vestf…

Støre tar borreliose på alvor

Statsråd Jonas Gahr Støre inviterte til møte om flått og borreliose…

Er det farlig med forskning? – av Erna Solberg

Høsten i fjor tok jeg opp spørsmålet om forskning på lyme borrelios…

NorTick 2013

Årets samling i NorTick, flåttforskernettverket i Norge, blei arran…

Møte med Erna Solberg

Mandag 14. januar fikk NLBF møte Erna Solberg (H) på Stortinget. Ge…

ScandTick-prosjektet

Vivian Kjelland er forsker/forskningsveileder ved Sørlandet sykehus…

Støtte fra Extrastiftelsen

«Flått» dialog  – hvordan skape tillit og samhandling til borr…

Åpent brev til Helsedirektoratet

Debatten om flåttbårne sykdommer har skutt ny fart i løpet av høste…

Viktig initiativ

Ei gruppe mødre til sjuke barn har fått publisert eit veldig viktig…

Europeisk nevroborreliose – hvordan går det etter behandling?

Randi Eikeland vokste opp på Birkeland og tok medisinsk embetseksa…

Vellykket medlemsmøte i Bergen

Sist lørdag, hadde vi åpent medlemsmøte i Bergen, for første gang, …

Medlemsmøte

Vi planlegger to medlemsmøter i høst, i Bergen og i Oslo. Møtene bl…

Flått i nord

Et to-dagers seminar i Brønnøysund, 4.-5. september, ble brukt til …

Små bitt – store lidelser

«Små bitt – store lidelser» var tittelen på ein kronikk i Aftenpost…

Skogflåttencefalitt (TBE) i Norge

Åshild Kristine Andreassen er seniorforsker på Virologisk avdeling…

Ekstra viktig å søke om særfradrag i år

Frist for lønnstakere til å levere selvangivelsen (på papir og Inte…

Forskning på behandlingserfaringer

Mange rammes hvert år av borreliose, og vi har god grunn til å anta…

NorTick 2012- Møte i flåttforskernettverket i Norge

Årets samling i NorTick, flåttforskernettverket i Norge blei arrang…

Flått og Borrelia i Norge – Vivian Kjelland

Vivian Kjelland er forsker/forskningsveileder ved Sørlandet sykehus…

Åpning av Norsk Borreliose Senter

Torsdag 9. juni var det offisiell åpning av Norsk Borreliose Senter…

Stingstudien – Hvor stor risiko er det for å bli syk ved flåttbitt?

Til sommeren starter et nytt forskningsprosjekt opp på Tromøy Leges…

NorTick 2011- Møte i flåttforskernettverket i Norge

Årets samling i NorTick, flåttforskernettverket i Norge, forgikk i …

25 års erfaring med Lyme Borreliose

Dr. Bela P. Bozsik er ein ungarsk lege med ei unik erfaring innan d…

Konferanse om flåttborne sjukdomar

Flåtten kan føre bakteriar som gir sjukdom på både på dyr og mennes…

Eva Sapi Ph.D. (Norsk oversettelse)

Eva Sapi Ph.D. er Associate Professor i Biologi og Miljøvitenskap v…

Eva Sapi Ph.D.

Eva Sapi Ph.D. is an Associate Professor of Biology and Environment…

Borreliose tema i Puls

Flått og konsekvenser av flåttbitt var tema i Puls den 13.9, og Ger…

Stella Huyshe-Shires

In the UK we have a situation that is probably very similar to that…

NorTick – Møte i flåttforskernettverket i Norge

Den 10. og 11. Februar var det møte i NorTick, flåttforskernettve…

Helsedirektoratets rapport er offentliggjort

Helsedirektoratet har lagt ut rapporten «Diagnostikk og behandlin…

Foreningens bidrag til helsedirektoratets arbeidsgruppe

Les NLBF bidrag til helsedirektoratets arbeidsgruppe for diagnost…

Spis ibux og tenk på noe annet

NLBF har hatt foredrag på Infeksjonsforum Øst-Norge 18. november …

Diagnostikk og behandling av borrelia infeksjoner

Pasienter med borrelia infeksjoner kan ha svært forskjellige sykdom…

Helsedirektoratets arbeidsgruppe

På bakgrunn av det sterke fokuset på borreliose i media i den sen…
NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss