Ann fra Telemark

Jeg var på legevakten med et stikk/bitt bak på låret en gang i 1995. Hadde
stor rød ring rundt. Fikk 14 dgr kur med antibiotika av legen, men ikke
noe mer info. om hva det var….(Jeg viste ikke den gangen at det var
flåttbitt). Jeg måtte avbryte antibiotikakuren etter noen dager pga. kløe
og utslett, og utslettet forsvant.
Ble etter hvert dårlig og sykemeldt med mange rare symptomer,
influensalignende plager, vondt i nakke/hode, muskelverk, leddplager,
ekstrem tretthet, svimmel, magesmerter, ble veldig sløv, press i hodet ++
Ble sendt hit og dit av min lege, uten virkning, til revmatolog, ble
testet for Sjøgren Syndrom, ble innlagt for mulig blindtarmoperasjon pga
magesmerter, ultralydundersøkelse osv….
Etter å ha lest på internett om flåttbitt og symptomer, fikk jeg mast meg
til blodprøver og spinalprøve i starten på 1999. Legen min var ganske
sikker på at dette ikke kunne være borreliose.
Fikk oppringning fra legens sekretær om at nevrologisk avd. ville jeg
skulle ha en 3 ukers kur med Doxycyclin.
Alle plagene forsvant gradvis  og jeg var helt frisk og symptomfri i 3
måneder, da kom plagene tilbake med kraftig hodepine og vonde hofteledd.
Fikk så en ny 3 ukers doxy.kur, men denne gangen ble jeg dårlig og kastet
opp. Ble anbefalt av legevaktslege å kutte ut kuren!
Så var det igang igjen med økende plager……
Tok en en ny spinalprøve i oktober-99, uten utslag og ble gående å hangle.
Fikk  diagnosen fibromyalgi i 2002 ved Betanien.
Byttet i denne perioden fastlege, som mente at jeg burde kjøpe meg noen
gode sko, og begynne å gå turer, da ville jeg bli bedre!
Om jeg bare hadde hatt overskudd og krefter til det!
Fikk mast meg til å prøve en ny Doxy-kur i Januar 2004. Min lege mente at
det var «et skudd i blinde», for hvis mine plager skyldes flåttbittet i
-95, så kunne det sammenlignes med om noen fikk lungebetennelse etter en
bilulykke, og gav bilulykken skylden!
Jeg hadde heldigvis med meg min samboer til denne legetimen!!
Fikk resept på 1x100mg doxy morgen og kveld, jeg tok 2x100mg morgen og
kveld, og fikk reaksjon etter kort tid, ble mye verre, og så gradvis
bedre.
Legen min mente at det sikkert var fibromyalgien som ble bedre av
doxy…….for det hadde han lest et sted…..
Jeg tok doxy hele 2004 bare avbrutt av små opphold, og i 2005, 2006, 2007
med lenger og lenger opphold i kurene. startet på igjen når jeg kjente
symptomene komme tilbake, med hodepine, tretthet, sløvhet,
synsforstyrrelser, prikking og stikking i huden, øm/sår i hodebunn,
leddplager, muskelvondt…….
Jeg gikk fra å være ekstremt dårlig og mye sengeliggende til å starte i
full jobb sommeren 2006.
Januar 2008 ble jeg 100 % sykemeldt pga. økende plager, og lite virkning
av ny doxy.kur. Prøvde meg på aktiv sykemelding i juni, men det fungerte
ikke pga.veldig ustabil dagsform.
Var hos Dr. B, i Tønsberg i august. De fleste prøver var negative, hadde
en sporreaksjon på immunkompleks-testene IgG og IgM, og han mente mine
røde, flekkvise utslett(som jeg viste bilde av), var borrelia suspekte.
Fikk resept på 4 uker Doxy etterfulgt av 2 uker Flagyl for å se ”om det
kunne fremkalle utslag på de neste blodprøvene.
Blodprøvene ga ingen utslag……SÅ da var jeg ferdig utredet i norsk helsevesen!
I juli -09 fikk jeg sendt blodprøver til Tyskland via Arenaklinikken. Og
ble anbefalt å kontakte lege ved Arenaklinikken eller egen lege for
behandling hvis jeg fortsatt hadde symptomer.
Etter mange forsøk på å få behandling hos fastlegen min, har jeg nå
startet på behandling via en hyggelig lege ved Arenaklinikken i Oslo.
Foreløpig kur er 6 uker med clarithromycin og 4 av ukene med plaquenil i
tillegg.
Etter 2 uker med clarithromycin er formen stigende!
Jeg har mast om «tysk»behandling hos min fastlege lenge!
Hadde jeg fått lov til å starte med dette tidligere så kunne NAV og jeg
vært spart for mye!
Er f.t på arbeidsavklaringspenger og har uføresøknad(som NAV foreslo fordi
de ikke hadde noe mer å tilby meg) inne til behandling.
Fortsettelse følger……:-)

Jeg var på legevakten med et stikk/bitt bak på låret en gang i 1995. Haddestor rød ring rundt. Fikk 14 dgr kur med antibiotika av legen, men ikkenoe mer info. om hva det var….(Jeg viste ikke den gangen at det varflåttbitt). Jeg måtte avbryte antibiotikakuren etter noen dager pga. kløeog utslett, og utslettet forsvant.Ble etter hvert dårlig og sykemeldt med mange rare symptomer,influensalignende plager, vondt i nakke/hode, muskelverk, leddplager,ekstrem tretthet, svimmel, magesmerter, ble veldig sløv, press i hodet ++Ble sendt hit og dit av min lege, uten virkning, til revmatolog, bletestet for Sjøgren Syndrom, ble innlagt for mulig blindtarmoperasjon pgamagesmerter, ultralydundersøkelse osv….Etter å ha lest på internett om flåttbitt og symptomer, fikk jeg mast megtil blodprøver og spinalprøve i starten på 1999. Legen min var ganskesikker på at dette ikke kunne være borreliose.Fikk oppringning fra legens sekretær om at nevrologisk avd. ville jegskulle ha en 3 ukers kur med Doxycyclin.Alle plagene forsvant gradvis  og jeg var helt frisk og symptomfri i 3måneder, da kom plagene tilbake med kraftig hodepine og vonde hofteledd.Fikk så en ny 3 ukers doxy.kur, men denne gangen ble jeg dårlig og kastetopp. Ble anbefalt av legevaktslege å kutte ut kuren!
Så var det igang igjen med økende plager……Tok en en ny spinalprøve i oktober-99, uten utslag og ble gående å hangle

Fikk  diagnosen fibromyalgi i 2002 ved Betanien.

Byttet i denne perioden fastlege, som mente at jeg burde kjøpe meg noengode sko, og begynne å gå turer, da ville jeg bli bedre!
Om jeg bare hadde hatt overskudd og krefter til det!

Fikk mast meg til å prøve en ny Doxy-kur i Januar 2004. Min lege mente atdet var «et skudd i blinde», for hvis mine plager skyldes flåttbittet i-95, så kunne det sammenlignes med om noen fikk lungebetennelse etter enbilulykke, og gav bilulykken skylden!Jeg hadde heldigvis med meg min samboer til denne legetimen!!
Fikk resept på 1x100mg doxy morgen og kveld, jeg tok 2x100mg morgen ogkveld, og fikk reaksjon etter kort tid, ble mye verre, og så gradvisbedre.Legen min mente at det sikkert var fibromyalgien som ble bedre avdoxy…….for det hadde han lest et sted…..

Jeg tok doxy hele 2004 bare avbrutt av små opphold, og i 2005, 2006, 2007med lenger og lenger opphold i kurene. startet på igjen når jeg kjentesymptomene komme tilbake, med hodepine, tretthet, sløvhet,synsforstyrrelser, prikking og stikking i huden, øm/sår i hodebunn,leddplager, muskelvondt…….Jeg gikk fra å være ekstremt dårlig og mye sengeliggende til å starte ifull jobb sommeren 2006.Januar 2008 ble jeg 100 % sykemeldt pga. økende plager, og lite virkningav ny doxy.kur. Prøvde meg på aktiv sykemelding i juni, men det fungerteikke pga.veldig ustabil dagsform.Var hos Dr. B, i Tønsberg i august. De fleste prøver var negative, haddeen sporreaksjon på immunkompleks-testene IgG og IgM, og han mente minerøde, flekkvise utslett(som jeg viste bilde av), var borrelia suspekte.Fikk resept på 4 uker Doxy etterfulgt av 2 uker Flagyl for å se ”om detkunne fremkalle utslag på de neste blodprøvene.

Blodprøvene ga ingen utslag……SÅ da var jeg ferdig utredet i norsk helsevesen!
I juli -09 fikk jeg sendt blodprøver til Tyskland via Arenaklinikken. Ogble anbefalt å kontakte lege ved Arenaklinikken eller egen lege forbehandling hvis jeg fortsatt hadde symptomer.
Etter mange forsøk på å få behandling hos fastlegen min, har jeg nåstartet på behandling via en hyggelig lege ved Arenaklinikken i Oslo.Foreløpig kur er 6 uker med clarithromycin og 4 av ukene med plaquenil itillegg.Etter 2 uker med clarithromycin er formen stigende!
Jeg har mast om «tysk»behandling hos min fastlege lenge!Hadde jeg fått lov til å starte med dette tidligere så kunne NAV og jegvært spart for mye!Er f.t på arbeidsavklaringspenger og har uføresøknad(som NAV foreslo fordide ikke hadde noe mer å tilby meg) inne til behandling.

Oppdatering august 2010:
Jeg har nå fått innvilget 100% uføretrygd fra NAV, begrunnelse: det er ikke utsikter til bedring av inntekts/arbeidsevnen.
Jeg er fortsatt på antibiotikabehandling, og hverdagen er totalt forandret. Står tidlig opp, sover sjeldent på dagtid, er sent i seng. Har nå mange gode dager i strekk.  Er en herlig følelse!
Har også kuttet ut blodtrykksmedisinene som jeg måtte starte med i 2008.  Jeg tar nå Clarithromycin, plaquenil og azitromax, og skal fortsette med det til september.

Fortsettelse følger……:-)

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss