LTT – Lymphocyte Transformation Test

LTT – Lymphocyte Transformation Test:
Prinsippet for denne testen er at ein isolerer og oppkonsentrerer lymfocyttar frå friskt blod og undersøker om dei ”kjenner igjen” typiske protein frå bakterien. Desse proteina kan vere rekombinante antigen, dvs. at det er protein som er laga ut frå den kjente genetiske koden til ein del typiske protein frå bakterien. Hvis lymfocyttane reagerer kraftig på antigena, blir det tolka som at det er svært sannsynleg at pasienten har ein aktiv infeksjon. Denne metoden er ikkje i bruk i Norge, men er tilgjengeleg i fleire kommersielle laboratorium i Europa.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss