microscopi

Mikroskopi

Mikroskopi:

Påvisning ved hjelp av mikroskopi er krevande, og med mange mulige feilkilder. Avansert mikroskopi har imidlertid eit stort ubrukt potensiale i forbindelse med borreliose.

Immun fluorescens er ein anerkjent metode for å påvise bakterien. Denne teknikken går ut på å ”merke” bakterien med fluorescerende farge, som lyser opp når ein studerer preparatet i spesielt mikroskoputstyr. Dette er ein sikker metode for påvisning, men er ikkje brukt i standard diagnostikk. Om immunofluorescens på Wikipedia

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss