Nyheter

Foreningens bidrag til helsedirektoratets arbeidsgruppe

Artikkelindeks

Les NLBF bidrag til helsedirektoratets arbeidsgruppe for diagnostikk og behandling av Borrelia.

Vurdering av ‘Diagnostikk og behandling av Lyme-borreliose’ pr 8.11.2009

 

Klikk her for å se dokumentet i full format

{pdf=http://www.lyme.no/dokumenter/NLBF_Vurdering_av_Diagnostikk_og_behandling_av_Lyme_Borreliose___20091108.pdf|600|600} 


 Standpunktdokument

 

Klikk her for å se dokumentet i full format

{pdf=http://www.lyme.no/dokumenter/NLBF_Standpunktdokument.pdf|800|600} 


 Kommentarer til utkast retningslinjer 30.09.2009

 

 Klikk her for å se dokumentet i full format

{pdf=http://www.lyme.no/dokumenter/NLBF_Innspel_til_Borreliosegruppa_I.pdf|800|600} 


 Kommentarer til prosess - Innspill til rapport

 

Klikk her for å se dokumentet i full format

 {pdf=http://www.lyme.no/dokumenter/NLBF_Innspel_til_Borreliosegruppa_II.pdf|800|600}

Følg oss