Nyheter

Advokat Olav Lægreid

Avtale om advokatbistand

NLBF har inngått avtale om advokatbistand til foreningens medlemmer fra Advisio Advokat AS. Her er litt informasjon om hvem de er og hva de gjør.

Advisio eies av advokat Olav Lægreid, som tidligere jobbet som partner, advokat og fagsjef for personskade og trygd i Advokatfirmaet Legalis. Før dette jobbet han i en dømmende stilling ved Trygderetten. Han har undervist som universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved UiO og er fortsatt tilknyttet fakultetet som veileder og sensor på mastergradsoppgaver familie- og arverett samt trygderett. Videre kan det nevnes at Lægreid er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett.

Advisio satser på en sterk spesialisering på sakstyper knyttet til helse og familie.

Foruten Lægreid selv, består firmaet av advokatfullmektig Oda Bjørvik, advokatsekretær Jenny Lægreid og advokat Ane Louise Svele. Sistnevnte har bakgrunn som dommer i Trygderetten, og de senere årene som seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet.

Advisio sitter i kontorfellesskap med flere andre dyktige advokater, som også har spesialisering innen trygderett, helserett, barnevernsrett, vergemål og familierett. Kontorfellesskapet heter Oslo Advokatfellesskap, og er Norges eldste og mest solide kontorfellesskap for advokater (etablert 1939). Ved å kontakte Advisio, vil du derfor alltid komme i kontakt med en erfaren advokat som har nødvendig spesialkompetanse for din sak.

Avbildet i artikkelen: Advokat Olav Lægreid

Følg oss