ScandTick-prosjektet

Vivian Kjelland er forsker/forskningsveileder ved Sørlandet sykehus HF og ved Universitetet i Agder. Hovedfokus for forskningen er flått og Borrelia, men hun jobber også med andre flåttbårne bakterier og virus.

Hun er norsk kontaktperson i ScandTick-prosjektet, og har skrevet en kort artikkel om bakgrunn og planlagt innhold i prosjektet for oss:

 

eu   

 

ScandTick-prosjektet er i gang!

ScandTick er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark. Bakgrunnen for prosjektet er det stadig økende problemet med flått og flåttbårne sykdommer i de skandinaviske landene, spesielt innen ØKS-regionen. Nylig var det kick-off i Gøteborg, hvor om lag 50-60 skandinaviske leger og forskere møttes for å diskutere forekomst av flått og flåttbårne sykdommer, og diagnostikk og behandling av disse sykdommene.

Om prosjektet

De problemene flåttbårne infeksjoner medfører er forholdsvis like i våre tre skandinaviske land, og et sterkere samarbeid over grensene vil føre til økt samlet kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer. ScandTick ønsker å styrke kapasiteten på forskning om flått og flåttbårne sykdommer, samt å forbedre tilhørende helsetjenester. Erfaringsutveksling over landegrensene, som vil stå sentralt i prosjektet, skal blant annet forbedre diagnostikk og risikovurderinger i de tre landene. Problemene med flåttbårne infeksjoner er relativt like i de tre landene, og ved å slå sammen datamateriale fra et større område vil dette gi et større datagrunnlag som kan gi sikrere konklusjoner. ScandTicks satsningsområde er derfor økt samarbeid, for å legge til rette for at de stadig økende utfordringene knyttet til flått håndteres på best mulig måte. En annen viktig del av prosjektet vil være formidling av kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer, både til helsepersonell, helsepolitikere og allmennheten.

Flåttbårne sykdommer

De vanligste flåttbårne sykdommene er borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE). Antallet personer som får infeksjon forårsaket av flåttbårne bakterier og virus har økt markant i ØKS-regionen i de senere årene.

I 2012 er det rapportert om lag 300 tilfeller av neuroborreliose i Norge, og om lag 100 tilfeller i Danmark. I disse to landene rapporteres bare neuroborreliose, som er en mer alvorlig form for borreliose. I meldingssystemene er det trolig store mørketall når det gjelder det faktiske antallet tilfeller av Borrelia-smitte. Sverige har ikke samme rapporteringssystem, men det er anslått at om lag 40.000 personer smittes årlig. Dette inkluderer alle smittetilfeller, både personer som er infisert uten å utvikle symptomer og pasienter med neuroborreliose. Ettersom meldingssystemene for flåttbåren sykdom i de tre landene er forskjellige, er ikke datagrunnlaget direkte sammenlignbart.

Den mer alvorlige virusinfeksjonen TBE (skogflåttencefalitt) er påvist hos fem personer i Norge så langt i 2012. Det ser foreløpig ut til å være en nedgang fra i fjor, men på grunn av små tall kan man ikke si at dette betyr at det har vært en reell nedgang. I Danmark påvises omlag 5-10 tilfeller årlig, hovedsakelig fra Bornholm. I Sverige øker antall smittede stadig, nå påvises mellom 200 og 300 tilfeller årlig.

Vaksine

Det finnes ingen vaksine mot Borrelia-infeksjon, men mot TBE er det en effektiv vaksine. Kunnskapen om TBE-vaksinen blant allmennheten og hos helsepersonell er varierende, noe ScandTick-prosjektet vil forsøke å bøte på. Prosjektet vil arbeide for en mer enhetlig vaksinerådgiving for TBE i de skandinaviske landene.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i prosjektet er Sørlandet Sykehus HF, Folkehelseinstituttet, Sahlgrenska Universitetssjukhus i Gøteborg, Ryhov Sykehus i Jönköping og Rigshospitalet i København. Med støtte fra EU-programmet Interreg IV A ØKS satses det til sammen 14,9 millioner kroner på ScandTick.

Sørlandet Sykehus HF skal blant annet ha ansvaret for å kartlegge forekomsten av borrelia-bakterien. Folkehelseinstituttet skal blant annet kartlegge og overvåke spredning av TBE-virus i flått langs den norske delen av Skagerak-Kattegat-kysten fra Østfold til den sørlige delen av Rogaland. Organisasjonene skal også, i samarbeid med øvrige partnere, sammenligne og evaluere diagnostiske metoder for flåttbårne sykdommer.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside www.scandtick.com. Resultater fra prosjektet vil kunngjøres her fortløpende.

scandtick

 

Norsk Lyme Borreliose-Forening gir ikke nødvendigvis støtte til alt som skrives i denne spalten, og det er ingen forutsetning at gjesteskribentene deler NLBF sine synspunkter

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss