Bitt av flått – hva gjør jeg ved flåttbitt?

Husk at det bare er en brøkdel av alle flåttbitt som fører til infeksjon. Likevel, antallet flått som bærer med seg smitte er så høyt at det alltid er mulig at akkurat den som bet deg kan gi infeksjon. Og dessuten – har du fått ett flåttbitt, er det  ikke usannsynlig at du har flere. Gå systematisk over hele kroppen. I dagene etter bittet må du se etter utslett rundt bittstedet. Det klassiske utslettet (Erythema migrans, EM) kommer som regel i løpet av de første ukene etter bittet – dersom det kommer. Det er ikke mer enn halvparten av de som blir smittet som får utslett, og det er langt færre som blir oppmerksom på det. Derfor bør du også være oppmerksom på alt annet som kan forbindes med tidlig Lyme borreliose – ikke minst influensalignende symptomer. Symptomene som du får den første tiden etter bittet er helt forskjellig fra det pasienter med langvarig sykdom opplever.

Bruk fotografiapparatet! Ta bilde av flåtten/bittet, og av eventuelt utslett! Du får uansett ikke antibiotikabehandling bare på grunn av flåttbittet – så det beste du kan gjøre er å følge nøye med, – helt til du kan blåse faren over. Dersom du får flere indikasjoner på sykdom, skal du gå til lege umiddelbart.

Mistanke om borreliose?

Dersom du har mistanke om borreliose, må du uansett oppsøke lege så snart som råd. Borreliainfeksjon er relativt enkelt å stanse forutsatt at behandling blir startet tidlig. Dersom sykdom skyldes Borrelia og infeksjonen ikke blir behandlet, kan konsekvensene bli dramatiske og livslange. Terskelen for å gå til lege skal være lav, og helsevesenet MÅ ta alle indikasjoner og mistanker om borreliose på alvor. Det er viktig å skille mellom de som nylig er smittet, og de som har hatt symptomene i lang tid.

Det er mange som aldri oppdager verken bitt eller utslett. Det er ikke uvanlig at pasienten får influensalignende symptomer etter noen dager/uker, men uten et kjent flåttbitt blir dette bare unntaksvis sett i relasjon med Borrelia-infeksjon. Disse symptomene er svært ulike det som kommer senere i sykdomsforløpet, og sjekklistene for symptomer passer ikke helt for denne fasen. De klassiske symptomene for LB kommer senere – ofte mye senere – i forløpet.

Se artiklene om Symptomer!

Filmen er produsert og laget av Folkehelseinstituttet.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss