Diagnostikk og behandling av borrelia infeksjoner

Pasienter med borrelia infeksjoner kan ha svært forskjellige sykdomsbilder. Borrelia bakterien kan spres til alle organer og vev i kroppen, og påvirke disse i forskjellig grad. Sykdomsbildet varierer mye fra pasient til pasient, men vedvarende utmattelse, sterkt redusert korttidshukommelse, hjernetåke og smerter i muskler og ledd går igjen hos mange.

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.v. er en tverrfaglig medisinsk organisasjon i Tyskland, som spesielt arbeider for å heve kunnskapsnivå og oppmerksomhet på sykdommen blant forskere og helsearbeidere. Medlemmene er leger og forskere som arbeider spesielt med Borrelia-infesjoner og relaterte infeksjonssykdommer.

En arbeidsgruppe nedsatt av DBG har utarbeidet et forslag til retningslinjer for diagnostikk og behandling av Borrelia-infeksjoner. Dokumentet er i første rekke skrevet for helsepersonell, og inneholder mye og detaljert informasjon.

Siste utgave av rentingslunjene kan du se her (engelsk).

En tidligere utgave med norsk oversettelse finner du her:  Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose.
På oppdrag fra Norsk Lyme Borreliose-Forening og etter tillatelse fra Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V., er den tyske originalteksten oversatt til norsk. Copyright der deutschen Originalausgabe: Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss