Ekstra viktig å søke om særfradrag i år

Frist for lønnstakere til å levere selvangivelsen (på papir og
Internett) er 30. april. Man kan få særfradag for store
sykdomsutgifter over 9180 kroner, dersom man
dokumenterer/sannsynliggjør at man har hatt disse sykdomsutgiftene.

Dokumentasjonen som kreves er attest fra fastlege eller annen
behandlende lege innen det offentlige helsevesenet samt kopi av
resepter og kvitteringer for legekonsultasjoner. Les mer her:
http://www.dinside.no/891413/i-aar-er-det-ekstra-viktig-aa-soke-om-saerfradrag

Vi anbefaler også et besøk på nettstedet Friends International Support
Group, som er en norsk interesseorganisasjon for mennesker med
kroniske smerter, for mer informasjon om dette. Siden vi her henviser
til handler om de viktigste særfradragsreglene for store
sykdomsutgifter. Artikkelen er forfattet av daglig leder og jurist
Mosken Bergh.
http://www.mosken.com/page7.html

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss