Er du vår nye likeperson?

Kan du være interessert i å bruke dine erfaringer i møte med flåttbåren sykdom på en givende måte til glede for andre? Foreningen søker å utvide med noen flere i likemannsgruppa vår. En likemann er en person som anvender sine livserfaringer knyttet til sykdom til støtte og hjelp for andre som er rammet av tilsvarende sykdom. Likemannsarbeid er en av kjerneoppgavene til alle pasientorganisasjoner, og er tuftet på det faktum at det er stor lindring i å snakke med andre mennesker som har personlig erfaring med den utfordringen man står overfor. Å snakke med noen som har opplevd det samme problemet på kroppen, møtt liknende utfordringer og dilemmaer, som kan forstå hvor skoen trykker, og som har gått denne veien eller motbakken før deg, kan ha uvurderlig betydning. Rent faktisk tar gjerne likemannsarbeid form av samtaler på telefon eller ansikt-til-ansikt, og handler om å gi følelsesmessig støtte, dele erfaringer og gi praktiske råd og informasjon.

Du må på ingen måte ha medisinsk kompetanse for å være likeperson, det dreier seg ikke om medisinsk rådgivning, tvert imot, men du bør ha et reflektert forhold til din egen sykehistorie, din unike livserfaring med å møte og mestre flåttbåren sykdom, slik at du kan benytte dette i samtaler for å styrke mestringen og verdigheten til en som strever i møte med det samme. Foreningen legger vekt på å investere i likepersonene slik at de opplever mestring og glede av arbeidet. Annethvert år tilbyr vi helgekurs for erfaringsdeling og faglig utvikling, og eventuelle nye likepersoner vil ha mulighet til å delta på et slikt kurs i begynnelsen av 2023. Dersom du er interessert eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med styremedlem Helene Høibakk, mobil: 411 63 414.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss