Forskning på behandlingserfaringer

Mange rammes hvert år av borreliose, og vi har god grunn til å anta at en betydelig andel av disse forblir syke med alvorlige nevrologiske symptomer selv etter å ha mottatt «standard» behandling. Situasjonen for disse pasientene var i sin tid utgangspunktet for etablering av Norsk Lyme-borreliose forening, og mye av grunnlaget for NLBF handler også i dag om å gi disse hjelp.
NLBF får hyppige tilbakemeldinger om pasienter som har god nytte av behandling som går utover «standard». Dette dreier seg både om behandling som strekker seg over lengre tid, og om pasienter som har blitt behandlet med kombinasjoner av antibiotika. Tilbakemeldingene gir også et bestemt inntrykk av at det er få langtidssyke pasienter som får varig bedring av kortvarig antibiotikabehandling.

ide_lymeFor oss i NLBF står systematisk tilnærming og etterprøving av slike erfaringer høyt på ønskelista. Vi vil gjerne jobbe med tilrettelegging og finansiering, men gjennomføring må nødvendigvis knyttes til en forskingsinstitusjon / miljø som vil jobbe med et slikt prosjekt. Hvis du har ideer – eller kjenner til miljøer som kan tenkes å jobbe med et slikt prosjekt – setter vi pris på å bli kontaktet (post@lyme.no). Et slikt prosjekt kan tenkes som utgangspunkt for en PhD grad, eller det kan gjøres enklere. Hva som er realistisk, vil vise seg etter hvert.

{jcomments on}

 

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss