norvect2

Internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer

Norvect arrangerer internasjonal konferanse i samarbeid med og med støtte fra NLBF. 
 
Link til pressemelding (gjengitt under)
 
PRESSEMELDING – 28. APRIL 2014
Internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer
Den første og største av sitt slag i Skandinavia. 26. – 27. mai 2014, Grand Hotel, Oslo.
Vektorbårne sykdommer sprer seg over hele kloden. De nordiske landene er intet unntak. 
I Skandinavia blir et stadig økende antall mennesker syke etter bitt fra vektorer, eksempelvis fra 
flått, men opplever å ikke få effektiv behandling i det offentlige helsevesenet. I fjor rapporterte de 
amerikanske helsemyndighetene (CDC) at den flåttoverførte sykdommen Lyme Borreliose er ti 
ganger så utbredt som tidligere antatt. Til sammenligning er disse tallene seks ganger høyere enn 
antall mennesker som får HIV/AIDS hvert år. I det medisinske fagmiljøet eksisterer det en 
fundamental uenighet om hvorvidt vektorbårne sykdommer, som for eksempel Lyme Borreliose, 
utgjør en helserisiko og om disse kan utvikle seg til en kronisk tilstand. Diskusjonen dreier seg 
særlig rundt riktig diagnostikk og hva som regnes som mest effektiv behandling. 
NorVects ønske er å bidra til økt kunnskap om vektorbårne sykdommer. Den 26. og 27. mai 2014 
arrangerer organisasjonen en internasjonal konferanse om emnet på Grand Hotel i Oslo. NorVect 
anser dialog og kunnskapsdeling på tvers av fagmiljøer og landegrenser som nøkkelen til å skape 
større forståelse om disse sykdommene. Organisasjonen ønsker å inspirere det medisinske fagmiljøet 
til å være nysgjerrige, åpne og nyskapende, selve drivkraften til all ny vitenskap. 
 
Verdenskjente forskere og klinikere deltar 
Til konferansen, den første i sitt slag i Skandinavia, kommer flere av verdens ledende forskere og 
klinikere for å dele sin forskning og kompetanse om emnet. Lyme Borreliose vil bli det sentrale 
temaet, men det vil også bli lagt stor vekt på co-infeksjoner som bl.a. Bartonellose, Babesiose, 
Anaplasmose og Ehrlichiose. Videre vil koblingen mellom Borrelia og andre nevrologiske sykdommer, 
som Alzheimers og MS, også bli presentert. NorVect er beæret over at følgende forskere og 
leger deltar:
Les mer om foredragsholderne her: www.norvect.no/conference-2014/speakers/
For å lede denne viktige begivenheten, har NorVect invitert den anerkjente amerikanske forfatteren, 
journalisten og filmskaperen Cathy Rubin og den franske filmskaperen Chantal Perrin. Begge vertinner 
besitter mye kunnskap om vektorbårne sykdommer og hvilke helseutfordringer disse kan bringe 
med seg.
• Judith Miklossy, Ph.D., MD, DSc. 
• Carl-Morten Motzfeld Laane, Ph.D.
• Randi Eikeland, Ph.D., MD.
• Bela Bozsik, MD.
• Armin Schwarzbach, Ph.D, MD.
• Åshild Andreassen, Ph.D. 
• Joseph J. Burrascano Jr., MD.
• Richard I. Horowitz, MD. 
• Edward B. Breitschwerdt, DVM. 
• Alan MacDonald, MD.
• Eva Sapi, Ph.D.
• Christian Perronne, Ph.D., MD. 
• Jyotsna Shah, Ph.D., CCLD, MBA.Å gjøre en forskjell 
NorVect drives utelukkende av pasienter som ønsker å gjøre en forskjell. Grunnleggerne Siw Hansson og 
Sissel Davidsson har, til tross for egen sykdom, klart gjennom private lån og pengeinnsamlinger å organisere 
dette viktige arrangementet på vegne av en raskt økende gruppe syke mennesker. Budskapene de ønsker å 
formidle til det medisinske fagmiljøet er: ”Del kunnskap, få ny innsikt og vis omsorg”.
Konferansen er åpen for det medisinske miljøet, men også for pasienter og andre med spesiell interesse for 
vektorbårne sykdommer. 
For mer informasjon om NorVect og konferansen, www.norvect.no
PR kontaktinformasjon: 
Trine Dahlman Veronica Zimmer
Phone number: +47 944 95 441 Phone number: + 47 992 45 131
NorVect vil rette en spesiell takk til støttespillere og bidragsytere som har gjort denne konferansen mulig:
www.norvect.no/donate/
SHARE YOUR KNOWLEDGE – DEVELOP NEW INSIGHTS – SHOW YOUR COMPASSION
NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss