Konferanse om flåttborne sjukdomar

Flåtten kan føre bakteriar som gir sjukdom på både på dyr og menneske, og pasientar som ikkje får rett hjelp tidsnok kan få langvarig alvorleg sjukdom. Kan vi kontrollere førekomst av flått i naturen? Kva bør folk flest – og ikkje minst primærhelsetenesta – vite om flåttborne sjukdomar? Kva førehandsreglar bør vi ta for å redusere risiko for å bli smitta av flått?

Dette er mellom emna som blir tatt opp på konferanse i Molde, 30.11.2010. Konferansen er open for alle, og du kan finne program og påmeldingsinformasjon på heimesidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal,

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss