‘Going Dutch?’ Norsk-nederlandsk møte om flåttbårne sykdommer, i Amsterdam

amcI juni ble det arrangert et møte om flåttbårne sykdommer i Amsterdam, der representanter for norske fagmiljøer var invitert til å utveksle erfaringer med det nederlandske fagmiljøet. Flåttsenteret inviterte med en representant fra Norsk Lyme Borreliose-Forening, og nederlandske pasientrepresentanter deltok også i møtet. Formål med møtet var både å utveksle erfaringer og ideer, og å legge til rette for videre samarbeid.

Norsk-nederlandsk møte tors. 18.06.2015, sted AMC (Academic Medical Center, Amsterdam)

Deltakere fra Norge: Randi Eikeland, Harald Reiso, Dag Berild og Helsedirektoratet v. Svein Høegh Henrichsen.
Flåttsenteret inviterte representant med fra NLBF, til et interessant møte med tettpakket program.
Til stede fra Nederland, var Joppe Hovius med kolleger, nederlandske helsemyndigheter og pasientorganisasjoner.

Hovedmål med møtet:
Utveksle erfaringer
Lære av hverandre
Få nye ideer
Legge til rette for nytt samarbeid

Joppe Hovius er en svært engasjert infeksjonsspesialist og forsker, og har sammen med kolleger i Nederland, etablert et senter for å forsøke å oppnå bedre behandling og omsorg for pasienter med mistenkte flåttbårne infeksjoner (AMLC, Amsterdam Multidiciplinary Lyme borreliosis Center).

Det finnes en retrospektiv studie publisert av ham og kolleger, som heter ‘Ticking the right boxes: classification of patients suspected of Lyme borreliosis at an academic referral center in the Netherlands’.

Han holdt også et foredrag i København i år (ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), der han presenterte AMLC, med tittelen ‘Borrelia serology from the perspective of an infectious diseases specialist’.

Vi ble introdusert for det over nevnte senteret, av Hovius selv, og pasientorganisasjoner.
Møtet inneholdt blant annet Randi Eikelands presentasjon av Flåttsenteret og senterets ansvar og oppgaver.

Albert Vollaard og Hans Lobach (RIVM, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment) holdt innlegg med tittelen: ‘Lyme borreliosis: collective disease burden versus individual patient management: towards an integrated network of healthcare providers, patient organization and public health authorities?’

Kees van den Wijngaard (RIVM) presenterte studien ‘LymeProspect’, som det finnes mer informasjon om her.

Harald Reiso fortalte om BorrSci, se hjemmesiden til Flåttsenteret: http://flåttsenteret.no/forskning/borrsci/, og det var satt av tid til fruktbare diskusjoner underveis i møtet.

For de som ikke kjenner til Joppe Hovius fra før, kan det nevnes at han er initiativtaker til og koordinator i ANTIDotE, et europeisk pågående prosjekt for utvikling av vaksine mot flått, og i magasinet HORIZON (2014) har Hovius uttalt seg i artikkelen Targeting the tick, angående prosjektet.

NLBF har bedt en av gruppelederne for ANTIDotE, professor Libor Grubhoffer (Institute of Parasitology, BC ASCR), om en kort kommentar om målet med vaksinen, der han skriver:

‘The main goal of the ANTIDotE project is to develop a multifunctional vaccine(s) against ticks themself (anti-infestation vaccine) with protective effect against TBE virus, LB spirochetes and Babesia parasites. By means of methodology of reverse genetics (based on analyses of transcriptoms of infected ticks), we are looking for tick genes/proteins and vaccine candidates which will be «common denominators» raising antibodies in vaccinated host body against all set of pathogens I suggested above.’

Her finnes programmet (PDF) der nye, aktuelle problemstillinger er tatt opp, med en del av deltakerne, fra siste møte.

Joppe Hovius har også publisert forskning med f.eks. Hein Sprong, som er en annen fremragende, nederlandsk forsker på flåttbårne mikrober, og som er deltaker i det omfangsrike EurNegVec, et 4-årig europeisk prosjekt
med 5 forskjellige arbeidsgrupper, der ett av målene er å utvikle felles, bedre testmetoder. Vår egen forsker og professor Snorre Stuen, er en av noen få norske som deltar i det europeiske prosjektet.

For øvrig er det gledelig å nevne at Hovius kommer til å befinne seg i Norge i begynnelsen av oktober i år, for å presentere noe av det samme for nordiske fagmiljøer, som han presenterte på møtet i Amsterdam.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss