nortick2

NorTick 2015

Nortick 2015 ble avholdt i Kristiansand, 4. og 5. februar. Samlingen hadde i underkant av 70 deltakere fra forskning, helsevesen og pasientforeninger. Fra NLBF deltok styremedlem Tone Synnestvedt.

Gjesteforelesere i år:
Forsker Lucy Gilbert (The James Hutton Institute, Aberdeen, Scotland) og
Anna J. Henningsson (Physician of infectious diseases and microbiologist, RCH, Jönköping + Linköping University)

Øvrige foredragsholdere er å finne her: Program

Foredrag der foredragsholderne har gitt sin tilslutning til publikasjon, vil om litt tid bli å finne på: www.nortick.no

Her nevnes kun noen, men som det fremkommer av programmet over, var det mange spennende forskere til stede.

Fra foredraget med overskriften ‘Borrelia miyamotoi i Norge’, elegant levert av Vivian Kjelland, venter vi spent på publikasjonen, og dette kommer det mer om på hjemmesiden vår, senere.

En sentral svensk forsker, er Pia Forsberg. Fra hennes foredrag kan nevnes at det i Sverige er dokumentert 7 forskjellige borreliatyper, og det foreligger nye funn av andre flåttbårne mikrober. Forsbergs forskerteam skal nå i gang med å undersøke forekomsten av Babesia og Bartonella i flått.

Erik Georg Granquist fra NMBU presenterte ANAVAC-prosjektet, utvikling av vaksine mot anaplasmose hos sau.

Vi fikk også del i Erik Thomas Thortveits omfattende forskningsprosjekt TickVA, som søker å gi svar på smitte med flåttbårne mikrober, forekomst og opplevde helseplager, i tillegg til sammenheng mellom tidligere smitte og opplevde plager.

NorVects Siw Hansson holdt innlegg om årets konferanse (30. og 31. mai, Scandic Fornebu Hotel), med presentasjon av interessante forskere.

Helsedirektoratet oppfordret i sitt innlegg, alle som har med borreliose-pasienter å gjøre, om å melde seg på Brukerstemmeseminaret den 3. mars.

Noe å lære av? Forbilledlig fra Danmark, hørte vi Sigurdur Skarphedinsson fortelle om deres planlagte klinikk for å hjelpe pasienter med nevroborreliose.

Målsettingen er ambisiøs, med et ønske om å hjelpe et stort antall pasienter hvert år. Noe lignende kunne kanskje være en modell å se på her hjemme, for å forsøke å hjelpe de langtidssyke som vi per i dag har i Norge.

Skarphedinsson sa i sitt innlegg: ‘It’s getting more complicated’, problemene må tas mer alvorlig, og de er svært omfattende. Han ønsker mer og målrettet forskning, og tok opp viktigheten av godt nordisk samarbeid.

Fredrikke Christie Knudtzen (begge fra OUH) fremla prosjekt for analyse av data samlet inn over lang tid på borreliosepasienter, med målsetting om bedre diagnostikk og behandling.

Hele konferansen var preget av alvor og stor interesse, og foredragsholderne ble stilt mye spørsmål underveis.

Konferansen ble avsluttet med informasjon om ‘BorrSci’ — det nye forskningsprosjektet (Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties).

Nevnes, skal også Snäff (flåttforskningsnettverket i Sverige), som har sin konferanse 11.—13. mai, 2015.

Den første NorTick-samlingen var det nåværende forskningsleder Harald Reiso som satte i gang. Denne veldrevne konferansen vil neste år inngå i en felles nordisk konferanse, mest sannsynlig på Kastrup, i februar,
over tre dager (pga. mengden av presentasjoner).

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss