Nytt prosjekt fra ExtraStiftelsen

ekstrastift2Norsk Lyme Borreliose-Forening har fått et nytt prosjekt sammen med Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus. Dette er et ettåring prosjekt der hovedmålet er å lage en informasjonsbrosjyre med viktig og grunnleggende informasjon om borreliose, som både fastlegen, resepsjonisten på legesenteret, og pasientene kan ha nytte av.

 

Er det virkelig nødvendig å informere om dette?  Ja, det er faktisk det. Hvert år får vi i NLBF flere telefoner og e-poster fra pasienter som forteller at de ikke får behandling selv om de kommer til legen med borreliose-utslett (Erythema migrans). Legen kjenner kanskje ikke til atypiske EM, – eller vil uansett ta en prøve først, – eller se det an… Flåttsenteret erfarer også at leger kan overse EM-utslett, og at det er enkelte andre symptomer der leger ikke er oppmerksomme nok på at det kan være tegn på borrliose.

 

Det er velkjent at jo raskere behandling, jo mindre sjanse for komplikasjoner og langvarige plager. Ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig gjennom denne brosjyren håper vi å bidra til at flere Borreliainfeksjoner blir fanget opp i tidlig stadium, slik at pasienter får rask behandling. Dette er det som gir best prognose for pasientene. NLBF arbeider primært for å bedre forholdene for pasienter med langvarig sykdom etter flåttbitt, men forebygging er også viktig. Ved å sørge for bedre kunnskap om tidlige tegn på borreliose vil vi kunne bidra til at færre kommer i en situasjon med langvarige alvorlige helseproblemer etter flåttbitt.

Informasjonsbrosjyren er tenkt sendt ut til legekontorer over hele landet, både for at fastlegene skal kjenne innholdet, og for at brosjyren skal legges ut i venterommet og være tilgjengelig for pasientene. Brosjyren vil også være tilgjengelig på hjemmesidene til NLBF og Flåttsenteret.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss