Morfologiske studier av Borrelia

Den kliniske diagnosen og laboratoriediagnostikken er ofte problematisk. Ved mistanke om borreliose, vil mikroskopi være ett av mange diagnostiske hjelpemidler. Påvisning av Borreliabakterier ved mikroskopi av blod og vevsprøver byr på store utfordringer og mange fallgruver. Dette er noe av det som tas opp i denne artikkelen. Borrelia og Lyme-Borreliose – morfologiske studier av en farlig spiroket (Laane et al, 2009)

Sitat fra rapporten : «Vi frykter at spiroketers avanserte strategier for å overleve og holde seg skjult i verten, og vanskeligheter med å oppdage dem, kan ha medført at mange i dag lider av langt fremskreden CLB uten å ha fått riktig diagnose eller adekvat behandling (!). Den viktigste gruppen er sannsynligvis de som ikke har fått riktig diagnose, og som aldri har fått relevant behandling. Det er også rimelig å anta at det fins mange pasienter med CLB som i utgangspunktet har fått diagnosen Lyme-borreliose, men der diagnosen er blitt revidert etter manglende effekter av (inadekvat?) antibiotikabehandling. Hvor mange pasienter med CLB som fins i Norge og i andre land er ikke kjent. Dette er bakgrunnen for de opphetede diskusjoner og kontroverser som stadig pågår i fagmiljøene «

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss