Borrelia og cystedanning

Øystein Brorson og Sverre-Henning Brorson har gjort banebrytende arbeid rundt Borrelia og cystedanning.

Forskerne har tatt utgangspunkt i kulturer av Borrelia, og påvist rask omdanning fra aktive spiralformede bakterier til cysteform. Brorson framprovoserte cystedanning ved å forandre det fysiske miljøet rundt bakterien i kultur. Ved tilsetting av destillert vann ble det vist at nesten alle bakteriene ble omdannet til cyster på mindre enn ett minutt. Etter 4 timer kunne han ikke lenger finne bevegelige spiroketer.  Hele prosessen ble overvåket og dokumentert ved hjelp av mørkefeltsmikroskopi. Brorson  dokumenterer også at prosessen kan reverseres,  fra cyster til bevegelige spiroketer. Desse observasjonene har hatt stor betydning for å forstå borreliabakterien, og de kan bidra til å forklare skuffende effekter av behandling.

Brorson, O. & Brorson, S.H. 1997. Transformation of cystic forms of Borrelia burgdorferi to normal, mobile spirochetes. Infection 25: 240-246.
Brorson, O. & Brorson, S.H. 1998a. A rapid method for generating cystic forms of Borrelia burgdorferi, and their reversal to mobile spirochetes. APMIS 106: 1131-1141.
Brorson, O. & Brorson, S.H. 1998b. In vitro conversion of Borrelia burgdorferi to cystic forms in spinal fl uid, and transformation to mobile spirochetes by incuvation in BSK-H medium. Infection 26: 144-150.

Link til disse og andre arbeider av Øystein Brorson og Sverre-Henning Brorson

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss