For presse

Side 1 av 2

Fakta om flått

Flåtten er en midd og ikke et insekt. Skogflåtten (Ixodus ricinus) kalles bl.a. skaubjønn, skaumann og skogbjørn i Norge. Selv om den kan forkomme i hele Norge er den mest utbredt langs kysten, fra Østfold og helt opp til Helgeland.  Flåtten kan bære på både bakterier, parasitter og virus – blant annet Borrelia, Babesia og TBE-virus.


Fakta om Lyme Borreliose

Lyme Borreliose er sykdommen som er forårsaket av Borrelia, og kan overføres via flåttbitt.

  • Ubehandlet deles sykdommen inn i tre stadium: tidlig lokal sykdom, tidlig disseminert sykdom og sen disseminert sykdom [1a].
  • 70% av de som har blitt smittet kan ikke fortelle om flåttbitt [1b].
  • Det er meldeplikt for alle tilfeller av disseminert eller kronisk sykdom [2a], og antallet har økt sterkt de siste årene. Aldri før har det vært så mange tilfeller som i 2008 [2b]. (Bemerk:  tilfellene av «disseminert eller kronisk sykdom» ikke tilfeller av Lyme Borreliose generelt sett. Det er vesentlig høyere. På MSIS kan man hente data fra sitt fylke eller hele landet )
  • Symptomene på Lyme Borreliose kan være varierte. Alt fra influensalignende symptomer til hodepine, stiv nakke, leddverk, muskel/skjelett verk, lammelser, kronisk utmattelse eller hjerteproblemer [3].
  • Lyme Borreliose er en klinisk diagnose [4].
  • Dagens testmetoder har lav sensitivitet og spesifisitet [4].
  • Bare 48% av de som blir syke blir helt friske igjen [5]. Hvorvidt dette skylles pågående infeksjon eller senvirkninger etter infeksjon er det uenighet om [6]


Fotnoter – Kilder til fakta om Lyme Borreliose

1a) Per Bjark, Klinikk medisin, Sykehuset i Vestfold, Nettundervisning. (lenke)
1b) Nasjonalt folkehelseinstitutt. «Kun ca. 30% av de smittede kan fortelle om flåttbitt.» (lenke)
2a)
Nasjonalt folkehelseinstitutt ”Lyme borreliose meldt MSIS 2004-2008 etter bostedsfylke ved diagnosetidspunkt (kun disseminert eller kronisk sykdom)” (lenke)
2b) MSIS ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. (lenke) For å få frem tallene: Klikk først «Enkeltsykdommer» Velg så: «Lyme Borreliose».
3) Bioingeniøren – Lyme borreliose den nye store sykdomsimitatoren, side 6-9 (lenke).
4) Statens helsetilsyn. IK-2737 (lenke). Side 43. «Diagnostisk undersøkelse: klinisk diagnose. Manglende anamnese mhp. flåttbitt utelukker ikke diagnosen. Serologiske tester har lav sensitivitet og spesifisitet og kan ikke brukes til å diagnostisere EM. Antistoffer kan eventuelt påvises i senere stadier av sykdom (akrodermatitt, leddaffeksjon eller neuroborreliose).»
5) the Lancet Medical Journal. Forskning fra 2008, hvor de har studert de to mest brukte behandlingstypene i dag, doxycycline og ceftriaxone (to ukers varighet). Det er henholdsvis 48% og 33% av pasientene som blir helt friske. «…26 (48%) patients in the doxycycline group and 16 (33%) in the ceftriaxone group had total recovery.» (lenke).
6) Den liberale fløyen hevder det skyldes en pågående infeksjon, og den konservative fløyen hevder det skyldes senvirkninger. I USA er disse representert av ILADS og IDSA. I Norge har helsevesenet i all hovedsak valgt å følge de konservative standpunktene.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss