Vil du dele din historie?

Er du villig til å dele erfaringer med andre ?  Vil du legge ut din historie på nett?  Hvis JA kan du sende en epost  til oss her. Du kan gjerne være anonym på nettet (dette er ditt valg), men redaksjonen vil ha kontaktinformasjon for hver forfatter. I tillegg til navn og epostadresse, ber vi om opplysninger om landsdel eller fylke, samt alder. Pasienthistorier er viktige bidrag i kampen for et bedre tilbud.  Det er på denne måten pasienter kan lære av hverandre, og det er slik media får innsyn i stuasjonen rundt disse pasientene.

Pasienthistoriene er personlige fortellinger,  og  erfaringene kan ikke på noen måte anses som anbefalinger fra Norsk Lyme Borreliose- forening. Redaksjonenen vil holde en lav profil ift redaksjonell inngripen. Vi ber om at alle unngår å omtale enkeltpersoner på negativ måte, og vi oppfordrer generelt til å bruke en nøktern og refererende stil.

Er du villig til å dele erfaringer med andre ?  Vil du legge ut din historie på nett?  Hvis JA kan du sende en epost  til oss her. (eller skriv til post@lyme.no) Du kan gjerne være anonym på nettet (dette er ditt valg), men redaksjonen vil ha kontaktinformasjon for hver forfatter. I tillegg til navn og epostadresse, ber vi om opplysninger om landsdel eller fylke, samt alder. Pasienthistorier er viktige bidrag i kampen for et bedre tilbud.  Det er på denne måten pasienter kan lære av hverandre, og det er slik media får innsyn i stuasjonen rundt disse pasientene.

Pasienthistoriene er personlige fortellinger,  og  erfaringene kan ikke på noen måte anses som anbefalinger fra Norsk Lyme Borreliose- forening. Redaksjonenen vil holde en lav profil ift redaksjonell inngripen. Vi ber om at alle unngår å omtale enkeltpersoner på negativ måte, og vi oppfordrer generelt til å bruke en nøktern og refererende stil.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss