Anaplasmose

Anaplasma phagocytophilum (tidligere Ehrlichia) er den mest utbredte flåttbårne bakterien hos husdyr i Norge, og den forårsaker store tap av sau.

Det har blitt klart at denne mikroorganismen kan gi sykdom hos mange andre arter, også hos menneske. Human granulocytær anaplasmose ble dokumentert i Norge i 1999, men Johan Bakken påviste antistoff mot bakterien hos menneske i Norge allerede i 1996. Sykdommen har så langt ikke blitt ansett å være utbredt blant mennesker i Norge. Bakterien infiserer lymfocytter, og vil føre til svekkelse av immunforsvaret. Uten andre kompliserende faktorer (f.eks. andre infeksjoner) tror man at A. phagocytophilum gir kortvarig og relativt mild sykdom. Man vet lite om et eventuelt kronisk forløp. Erfaringer fra USA tyder på at anaplasmose kan være en vanlig samtidig infeksjon med Lyme Borreliose, noe som potensielt kan gi et mer komplisert sykdomsforløp.

Typiske symptomer på anaplasmose vil være influensafølelse; feber, hodepine, muskel- og leddsmerter og generell slapphet, men symptomer kan være vage, se offentlig rapport fra Stavanger universitetssykehus (2017), og er sannsynligvis underdiagnostisert. Saken fikk stor oppmerksomhet i media, også internasjonalt.

Diagnose kan stilles ved hjelp av serologi, PCR og mikroskopi.

Se også Snorre Stuen: Human anaplasmose – en skjult sykdom i Norge?

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss