Bartonellose

Bartonella sp. er en gruppe bakterier som kan gi sykdom både hos dyr og mennesker. Den blir oftest satt i forbindelse med katt, og kan bli overført gjennom katteklor; derav navnet Cat scratch disease, katteklorsyke. Det er imidlertid kjent at flått kan overføre Bartonella. I en nederlandsk undersøkelse fant de Bartonella sp. eller nært beslektede arter i over 70 % av skogflåttene som ble undersøkt. Undersøkelser fra Mellom-Europa tyder på at hjortelusflua kan overføre Bartonella til mennesker. Hjortelusflua har spredd seg i sørøstlige deler av Norge de siste årene. Det ser ut til at hjortedyr er reservoar for Bartonella hos oss og at hjortelusflua er smittespreder.
 
Bartonella-bakterier kan infisere røde blodceller, endotelceller og makrofager, og kan gi langvarige infeksjoner som er vanskelig å behandle. Symptomer kan være utmattelse, muskelsmerter, lever- og/eller miltforstørrelse, magesmerter, hodepine, kognitiv dysfunksjon, hovne lymfekjertler. En bartonellainfeksjon kan gi et variert symptombilde, og en akutt infeksjon kan gi et annet symptombilde enn en kronisk infeksjon.

Noen av de som er infisert kan få hudmanifestasjoner; eksempelvis små, røde, irregulære hevelser i huden som ofte opptrer i klynger (erythematous papules). Diagnose stilles vanligvis ved hjelp av serologi og PCR, men disse vil bare gi utslag på de vanlige stammene som er kjent og som testene er laget for.

Omfanget av bartonellose hos menneske i Norge er ikke kjent. Når det gjelder overføring av smitte fra flått (Ixodes ricinus), har Muriel Vayssier-Taussat mfl. påvist i laboratoriet at I. ricinus er kompetent vektor for Bartonella henselae. Hun har senere undersøkt blodprøver fra pasienter med kjent flåttbitt og kroniske plager (symptomer i 1–5 år), alle med negativ borreliaserologi ved tidligere legebesøk, for Bartonella, og fant at flere av disse var smittet med forskjellige Bartonella-bakterier, også Bartonella schoenbuchensis, som er kjent hos hjortedyr i Norge.  

For mer informasjon:
Billeter,S.A., Levy,M.G., Chomel,B.B., Breitschwerdt,E.B., 2008. Vector transmission of Bartonella species with emphasis on the potential for tick transmission. Med. Vet. Entomol.,22(1), 1-15.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss