Allergi (pattedyrkjøtt) utløst av flåttbitt

Det er ikke kun patogener i flått som kan gi dyr og mennesker alvorlige helseproblemer, og mye står ubesvart. Kjente forskere stiller spørsmålet om flåtten bør klassifiseres som giftig og spyttet til flåtten er i dag gjenstand for stor oppmerksomhet, blant annet fordi det pågår forskning for å utvikle en vaksine som skal hindre flåtten i å overføre patogener til mennesker. Prosjektet ble etablert under navnet ANTIDotE, som betyr ‘motgift’. En vet foreløpig ikke hvorfor såkalte ikke-paralyserende flåttyper også av og til har paralyserende egenskaper. Professor Catherine Hill drøfter i denne videoen andre problemer knyttet til flått, allergi og sykdom. Personer rammet av kjøttallergi etter flåttbitt har vært relativt hyppig beskrevet i våre naboland og har fått en del oppmerksomhet i media. Det første offisielle norske tilfellet ble ikke påvist før i 2017 (Haukeland sykehus) og kjøttallergi utløst av flåttbitt er antagelig underdiagnostisert i Norge.

Diagnostikk utføres ved laboratoriet på Oslo universitetssykehus. Se under Prøvetaking og prøveforsendelse, bestillingsliste for prøvetakingsutstyr. Pasientens lege kan selv laste ned prøveskjema (grønt). Oppfølging av allergien er tilgjengelig ved RAAO (Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet), f.eks. på Ullevål. Det finnes flere slike sentre i Norge.

Kjøttutløst allergi var ikke tidligere ansett som reell allergi. Den kjente forfatteren John Grisham og hans kones opplevelse med allergien beskrives i Allergic Living. Amerikanske forskere linker i en ny, liten studie sensitivitet overfor alpha-Gal til hjertesykdom, men understreker behovet for at det bør gjøres større studier. Thomas A.E. Platts-Mills, mannen som oppdaget sammenhengen mellom allergien og flåttbitt, mistenker at alpha-gal-syndrom kan forårsake aterosklerose.

Astma- og allergiforbundet i Norge har omtalt allergien.

Astma-Allergi Danmark gjør også oppmerksom på allergien. Her kan du lese om Peter, som fikk en mengde uforklarlige symptomer etter flåttbitt. Det skulle gå 3 år før en spesiallege fikk mistanke om hva som kunne være galt. Bjarne Kristensen, som er bioanalytiker og nordisk regionsjef i Thermo Fisher der han jobber med allergidiagnostikk, uttaler: – Lægerne skal lytte til patientens oplevelser omkring symptomer og udforske, hvorfor det ikke stemmer overens med diverse tests.

I 2019 kom en rapport fra Østerrike, der en mann i 50-årene fikk utslett etter flåttbitt og utviklet svært alvorlig allergisk reaksjon. Les rapporten her for å lære mer om og bli oppmerksom på mangfold av symptomer.

 

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss