Neoehrlichiose

(Candidatus) Neoehrlichia mikurensis (CNM) er en gramnegativ intracellulær bakterie som er regnet som vanlig forekommende i rotter og mus. Bakterien ble identifisert i Japan på øya Mikura i 2004. Den vanlige skogflåtten (Ixodes ricinus) er vektor, og ny forskning viser at bakterien er utbredt i flått i Norge. Bakterien har til nå ikke vært dyrkbar, og forklarer hvorfor ‘Candidatus’ står med parentes. Professor Christine Wennerås opplyste under et foredrag på NordTick våren 2018 om CNM, at bakterien nå er mulig å dyrke (og er nå publisert).

Forskere oppdaget CNM i flått i Norge allerede rundt 2000. De samme forskerne gjorde leger oppmerksom på bakterien på nytt i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2013, men klinikere har først nå i det senere i noen grad begynt å undersøke pasienter med mistenkt flåttbitt og ‘fever of unknown origin’ for denne flåttbårne sykdommen som kan presentere med atypiske symptomer og som det foreløpig er knyttet mye usikkerhet til. Bakterien kan gi alvorlig sykdom selv hos immunfriske og dødsfall er rapportert (case 2). Nyere rapporter viser at forskere i Norge finner relativt høy forekomst av bakterien i flått alle steder hvor de undersøker det, også langt nord.

Det er per i dag diagnostisert noen titalls pasienter med denne infeksjonen i Europa, de fleste i Sverige, men ett alvorlig norsk tilfelle er beskrevet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Bakterien er også påvist i blodet til 10 % av en pasientgruppe på 70 i en liten undersøkelse fra Sørlandet. Pasientene presenterte med et ‘EM-lignende’ utslett, men bare 4 av de 7 hadde påviselig Borrelia-dna i blodet. I en pressemelding kommenteres det at utslettet ‘sannsynligvis’ er forårsaket av en samtidig Borrelia-infeksjon. Flere problemstillinger har senere oppstått i tilknytning til diagnostikken, og en av pasientene i denne siste studien fikk tilbakefall av infeksjonen 40 dager senere grunnet for lav dosering med doxycycline.

Infeksjon med neoehrlichiose kan være alt fra asymptomatisk til livstruende. Symptomer kan være villedende og settes ikke alltid i forbindelse med en infeksjon. Flere pasienter har blitt rammet av blodpropp i benet eller i blodkar i hodet. Andre typiske symptomer, som feber og muskel- og leddsmerter, kan ha sin årsak i pasientens eventuelle underliggende sykdom. Det finnes foreløpig ingen full enighet om beste behandling, og infeksjonen regnes som betydelig underrapportert.

Diagnostikk: PCR.   

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss