Kan LB utvikle seg til andre alvorlege nevrologiske sjukdomar som MS eller ALS?

Nokre LB-pasientar har sjukdomsbilde som har mange fellestrekk med ALS eller MS. Dette går på støt gjennom kroppen, lammelser, koordineringsproblem og fleire andre symptom. Nokre forskarar har jobba med grenseflata mellom LB og andre nevrologiske lidelsar i lang tid, og det blir påstått forbindelse mellom LB og MS /ALS, og mellom LB og Alzheimer.

Her er det åpenbart mykje ugjort arbeid, og det er foreløpig uråd å konkludere med om samanfall i sjukdomsbilde er basert på tilfeldigheiter, eller om her er biologiske fellesnemnarar.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss