Er utslettet alltid det første symptomet?

Utslettet kjem ofte nokre få dagar etter infeksjonen. Men – sannsynlegvis er det færre enn 50 % som får utslettet, og endå færre som oppdagar det. Atypiske utslett kan dessutan kome og forsvinne fleire gongar gjennom sjukdomsforløpet. Det er minst like vanleg at influensaliknande symptom er den første indikasjonen på sjukdom. Denne influensaen går imidlertidig ikkje lett over. Andre symptom i tidleg fase kan vere ansiktslammelsar på eine sida, uregelmessig puls og etter kvart kjensla av å vere utmatta.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss