Er utslettet alltid ringforma?

Det karakteristiske EM – med eit mørkt midtfelt, omgitt av eit lysare område som er omkransa av ein raud ring (’bull’s eye’), er lett gjenkjennbart og har stor diagnostisk verdi. Dessverre er IKKJE alle utsletta slik. Dei kan ha ulik form og ulik størrelse, og kontrastane treng ikkje å vere så skarpe at pasienten gjenkjenner mønsteret. Dessutan kan desse utsletta vere overalt på kroppen – også under hårvekst.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss