Har alle med LB dei same symptoma?

Nei, på ingen måte. I første fase er det få, og forholdsvis lett gjenkjennbare symptom, men etter kvart blir sjukdomsbilda svært forskjellige. Langvarig utmattelse og kognitive problem går igjen hos mange, ellers er det stor variasjon mellom pasientane. Sjå listene over vanlege symptom.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss