Høring – endringer i reglene for privatimporterte legemidler

Norsk Lyme Borreliose-forening Oldervegen 2
6600 Sunndalsøra

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref 201203073-/PTT

Høring – endringer i reglene for privatimporterte legemidler

Vi viser til brev datert 4. september 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor det blir foreslått endringer i regelverket for privatimporterte legemidler.

Norsk Lyme Borreliose-forening (NLBF) har forståelse for motivene bak forslaget. Vi viser her til høringsnotatet kapittel 2, og går ikke nærmere inn på dette.

 

Prinsipielt mener vi at legemidler erverva lovlig i land med seriøse kontroll- og tilsynsregimer (her EØS land) bør kunne importeres av privatpersoner til eget bruk. NLBF organiserer pasienter med langvarig alvorlig sykdom, og mange av disse har udiskutabel effekt av antibiotika, og langvarig behandling kan være forskjellen mellom å være ufør og kunne fungere noenlunde normalt.

Vi skulle veldig gjerne ha vært i en ideell situasjon der pasientene blir tatt på alvor, og hjelpe- apparatet stiller opp for alle som har livsnødvendige behov. Der er vi ikke, og som ansvarlig organisasjon må vi bidra til å løfte dette perspektivet for å unngå at våre medlemmer får en enda verre hverdag. Vi ber om at lovgiver tar inn over seg situasjonen til denne pasientgruppa, og ikke legger opp regimer som gjør en uhyre vanskelig situasjon enda verre.

Vi antar at dette kan håndteres gjennom unntaksbestemmelsene det blir vist til i forslaget § 3-2, men en restriktiv håndhevelse av de foreslåtte bestemmelsene vil føre til en fullstendig uhåndterbar situasjon med dramatiske personlige konsekvenser. Mange får kvalifisert medisinsk hjelp gjennom spesialister i andre EØS land, og mulighetene for å kunne importere antibiotika har så langt vært en forutsetning. Vi ber også om at et eventuelt regelverk tar utgangspunkt i virkestoffet, og ikke i godkjenning av handelspreparatene. NLBF håper naturligvis at interessene til våre medlemmer blir ivaretatt som for alle andre med framtidstruende sykdom, – men der er vi ikke i dag.

Sunndalsøra, 03.12.2012

Gerd Marit Berge, Styreleder Norsk Lyme Borreliose-Forening

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss