Kontaktpersoner – Lokale grupper

Likemannsarbeid er å dele erfaringer, kunnskap og følelsemessige opplevelser. Hovedmålet for å drive likemannsarbeid i foreningen vår er å være til hjelp, støtte å veiledning for medlemmene våre. Likemannsarbeid i foreningen vår har som intensjon å hjelpe mennesker som er i samme situasjon som en selv. Kontaktpersonene i de lokale gruppene skal legge til rette for at nye og gamle medlemmer kan utveksle erfaringer etc..

Norsk Lyme Borreliose -forening får stadig nye medlemmer, og har nå blitt såpass stor at vi har behov for å knytte til oss ansvarlige lokale kontaktpersoner. Intensjonen med dette er at vi ønsker større aktivitet lokalt for medlemmene våre. Lokale grupper kan få økonomisk støtte av styret for å gjennomføre lokale tiltak, men dette må avklares på forhånd med ansvarlig kontaktperson i styret.
Ved å være foreningens ressurs/kontakt-person innebærer det følgende:

– Navn og kontaktinfo for lokalkontakt vil være tilgjengelig på vår hjemmeside
– Kontaktpunkt for medlemmer i området, formidle kontakter mellom medlemmer, legge til rette for aktivitet, sosial kontakt
– Eventuelt skaffe lokale sponsorkroner og verve nye medlemmer
– Ønsker at du er en engasjert person som ser muligheter
– Ingen lokale kontakter kan uttale seg til presse/offentlige myndigheter på vegne av foreningen. Slike uttalelser skal kun komme fra styret. Uttalelser til presse kan komme fra enkeltpersoner om egen situasjon (egen erfaring)
Mulighetene for aktiviteter i lokale grupper kan være mange. Som tidligere nevnt kan foreningen støtte ulike tiltak økonomisk. Aktivitetene som gjennomføres kan bl.a. være:
– Gjerne faste uformelle møter/kafèmøter etc. Organisere lokale møter med tema, f.eks kosthold, erfaringsutveksling, tilbud i området, barn/unge
– Aktive/store grupper kan arrangere medlemsmøter sammen med styret, eller i egen regi med støtte fra styret
– Alle som møter jevnlig på tiltak/aktiviteter må være medlemmer av foreningen

 

 

Facebook: Foreningen har i dag 2 ulike sider på facebook, den åpne siden og likemannsgruppen. Det er nå ikke ønskelig med flere offisielle NLBF-sider. Allikevel kan lokale grupper ha egne sider/grupper hvis det er ønskelig.

Har du lyst til å engasjere deg og gjøre en innsats som lokal kontakt i ditt område hører vi gjerne fra deg. Send epost til, helgeskjelvik@hotmail.com hvis dette kan være noe for deg.

Styret

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss