Presentasjoner fra medlemsmøte

Her finner du de to presentasjonene som ble holdt av Arenaklinikken på meldemsmøte 5 november 2011. 

Last ned foredrag om kosthold holdt av Julie Jerner fra Arenaklinikken (PDF)

Last ned foredrag om kvantemedisin holdt av Anita Hus (word dokument) eller se det under, 

 

 

 

IMMUNSTIMULERENDE  BEHANDLING  MED  KVANTEMEDISIN

 

 

 

DET BIOLOGISKE MILJØET

Mitt utgangspunkt for all behandling er at kvaliteten på den enkelte pasientens biologiske miljø er av avgjørende betydning for utvikling av sykdom. Med dette mener jeg at dersom organismen er frisk og i balanse så vil ikke sykdom kunne oppstå.

 

Jeg har samme oppfatning av helse som Bechamp:

– at kroppen ikke angripes av sykdom dersom dens indre miljø er i perfekt stand, og at mikrobene alltid er tilstede og kun opptrer som sykdom ved å endre form og antall når kroppens prosesser er forstyrret, dvs. når immunsystemet er komprimert.

 

Men i vår verden er det Pasteur sine teorier om at mikrobene er den store sykdomsfremmeren som har blitt den bestående teori og som utgjør bakgrunnen for de fleste typer medisinsk behandling, og dette selvsagt spesielt ved infeksjonssykdommer.

 

Bechamb fokuserte altså sin teori på det biologiske miljøet i pasienten og mente at dette var helt avgjørende for sykdomsutviklingen, ikke agenset. Det han hevdet var at mikrobene er en prosess, dvs. de er til stede hos alle organismer, men vil endre både form og størrelse avhengig av det biologiske miljøet hos verten. Og videre sa han at sykdom kun kan oppstå når det oppstår forstyrrelser og ubalanser i pasientens normale funksjoner.

 

Ved Norsk Borreliose Senter og Arenaklinikken prøver vi å forene disse to teoriene:

– vi går løs på mikroben vha antibiotika

– og vi prøver å endre det biologiske miljøet hos pasienten vha komplementær medisinsk behandling

 

 

I EN PERFEKT VERDEN

Har alle mennesker optimal helse med en perfekt indre balanse. Men vi vet alle at vi ikke lever i en perfekt verden. De fleste av oss kommer til verden med en viss bagasje, noe som gjør at vi allerede da ikke har 100% helse som utgangspunkt. Deretter utsettes vi for mat og drikke som heller ikke er optimal, vi utsettes for miljøforurensning, stråling, emosjonelt og mentalt stress etc etc

Min påstand er at vi lever oss sykere. Og som en kollega av meg stadig påpeker:

”dersom du fortsetter å gjøre det du hittil har gjort – så vil du også få det du hittil har fått”

 

Dere som er medlem av Lyme-foreningen har altså fått Borreliose, og jeg skal på ingen måte påstå at dette er noe dere har fortjent. Selvsagt ikke! Men jeg tror at dere har fått Borreliose fordi dere har et immunsystem som ikke fungerer etter hensikten. Dere har med andre ord ikke et optimalt biologisk indre miljø. Derfor var ikke kroppen i stand til å bekjempe bakterien den dagen flåtten angrep. Kanskje hadde dere allerede noen andre bakterier eller mikroorganismer i kroppen, som hittil ikke hadde slått ut i symptomer, men som nå begynte å veie tungt på vektskålen og som sammen med borrelia har skapt det sykdomsbildet som dere opplever.

 

Jeg ser at autoimmune tilstander og dårlig fungerende immunsystem går igjen hos veldig mange pasienter som kommer til meg. Derfor er jeg også særdeles opptatt av at det er her vi må gjøre våre reparasjoner. Derfor er mitt utgangspunkt med kvantemedisin å bidra til å styrke immunsystemet og å bedre det biologiske terrenget hos den enkelte. Og hos pasienter med Borreliose mener jeg at dette kan være av avgjørende betydning for forløpet. Hos svært mange pasienter blir antibiotika-behandlingen veldig langvarig og det er min oppfatning at disse kunne kommet raskere i mål om en også hadde konsentrert seg om å optimalisere det indre miljøet hos den enkelte.

 

Dette er også hele teorien bak konseptet angående en helhetlig behandling ved Borreliainfeksjon. Vi ønsker å hjelpe hver enkelt pasient uti fra hans eller hennes forutsetninger og problemer.

For Julie og meg dreier det seg om hva vi sammen kan gjøre for å optimalisere det biologiske miljøet i kroppen slik at infeksjonen raskere og sikrere kan elimineres. Det dreier seg om å støtte kroppens egne prosesser og altså ikke bare om å ta livet av mikroorganismen.

Når kroppen kommer bedre i balanse vil den også selv bedre kunne bekjempe infeksjonen.

 

 

 

SÅ HVA GJØR JEG?

Hver pasient er forskjellig. Samme sykdom – men likevel ulikt biologisk terreng innvendig – og ulike symptomer.

Når Lillebjørn Nilsen synger ”inni er vi like” så er det faktisk bare sprøyt J

Derfor bruker jeg en del tid i starten på å finne ut hvordan tilstanden er i kroppen.

 

pH:

Jeg er opptatt av kroppens pH, ettersom et surt miljø vil være et supert trivselsmiljø for sopp og mikroorganismer, inkludert borrelia.

 

Fordøyelse:

Jeg bruker mye tid på fordøyelse, da en svært stor del av kroppens immunsystem er knyttet til fordøyelsen. Over 90%.

 

Vitaminer, Mineraler, Fettsyrer:

Jeg mener det er viktig å få dekket alle vitamin-, mineral- og fettsyre-mangler fordi ubalanser her gjør at kroppen hele tiden må bruke kreftene sine på korrigering og kompensasjonsprosesser som etter hvert utarmer kroppen ytterligere. Dersom kroppen ikke får de riktige næringsstoffene vil den heller ikke kunne fungere etter hensikten, og kroniske prosesser og inflammasjoner opprettholdes.

 

Organstress:

Jeg kartlegger stressbelastningen i de enkelte organsystemene. Det er viktig at for eksempel alle utrensningsorganene (nyrer, lever, lunge, lymfe, hud, tarmer) fungerer fordi vi ønsker at mikroorganismene skal hurtigst mulig ut av kroppen når for eksempel antibiotika har tatt livet av dem.

Binyrene spiller en avgjørende betydning for hvordan kroppen håndterer stress, og dersom det kontinuerlig produseres stresshormoner opprettholdes symptomer som for eksempel smerter.

Og så bruker jeg tid på å stimulere de delene som er viktige i immunforsvaret; lymfe, milt, tymus, blod, benmarg, immunceller etc.

 

Borrelia og co infeksjoner:

Og selvsagt er også jeg litt påvirket av Pasteur og ønsker å ”kverke” spiroketene som har gjort livet deres så vanskelig, så jeg kan også kjøre frekvensbehandling mot den enkelte type mikroorganisme.

 

 

HVORDAN GJØRES KVANTEMEDISINSK BEHANDLING?

Det brukes datastyrte apparater. Du kobles til disse vha elektroder, remmer eller hodetelefoner.

Selve målemetoden er å avlese molekylenes svingninger (og orbitaler), dvs hvilke frekvenser de enkelte celler og organsystemer for øyeblikket innehar. (Dette gjøres vha molekylær spektrografi og fargespektroskopi)

 

En frisk celle eller et frisk organ skal svinge på en bestemt frekvens eller innenfor et frekvensbånd. Når disse avviker fra normalen registrerer apparatet dette, og jeg får det frem som en ubalanse på skjermen.

 

Ved behandling sendes de riktige frekvensene tilbake til kroppen og dersom kroppen er mottagelig og har vilje til endring vil cellene tunes tilbake til den riktige frekvensen, og slik gjenopprettes balansen.

 

 

 

Albert Einstein ble engang bedt om å forklare hvordan radioen egentlig virker. Han sa det sånn:

”Du forstår, en telefon er en slags veldig lang katt; du trekker i halen dens i New York og så mjauer hodet dens i Los Angeles. Forstår du? Og radioen opererer på nøyaktig samme måte: du sender signaler inn her, får dem ut der. Den eneste forskjellen er at det ikke finnes noen katt involvert.”

Det er fortsatt ikke alle som forstår hvordan en radio eller tv fungerer, men de bruker disse tingene daglig likevel. Det er heller ikke mange jeg kjenner som egentlig forstår hvordan en MR-måling gjøres, men jeg har heller aldri hørt noen stille spørsmål ved teknologien…

 

Du er selvsagt hjertelig velkommen til å oppleve hva den kvantemedisinske teknologien kan avsløre av ubalanser i din kropp, og til å kjenne selv hvilken effekt behandling har.

 

 

 

 

 

 

 

EIS

 

 

 

 

Introspect

 

 

 

 

 

SCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeopat SIKH MNHL, Kvantemedisiner MNKM   Anita Hus

post@homeopat-anitahus.net –  www.homeopat-anitahus.net

Mobil 950 23 714

Arenaklinikken og Norsk Borreliose Senter

Nydalsveien 36 A  Oslo

22 02 80 60

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss