microtuberelisa

ELISA

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) eller EIA (Enzyme ImmunoAssay): Blir i hovedsak brukt til screening. Nye test-kit er ofte laga ut frå rekombinante antigen. Dei tidlege testane var basert på ”knuste” Borrelia-bakteriar, noko som laga ganske mykje støy og unøyaktighet. ELISA/EIA viser om det er antistoff mot Borrelia i prøven, men gir ikkje meir detaljar. Dette er den testen som rutinemessig blir gjort over heile landet for å undersøke om ein pasient har Borrelia-infeksjon. Negativt resultat blir ofte brukt for å utelukke at borreliose er årsak til sjukdom.
Om ELISA på Wikipedia

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss