Immunkompleks

Immunkompleks:
Antistoff kan bli bunde i store kompleks saman med bakteriane eller fragment av bakteriar. Desse immunkompleksa sirkulerer i blod, og dei kan finnast i spinalvæske og leddvæske. Hvis ein stor andel av antistoffa er bunde opp i slike kompleks, vil dei ikkje bli fanga opp i dei vanlege antistofftestane. Immunkompleks blir av mange sett på som ein sikker måleparameter både i tidleg og seint stadium av Lyme borreliose, men dette er ikkje ein test som er generelt tilgjengeleg i Norge.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss