Rabatt på advokathjelp

Som medlem av Norsk Lyme Borreliose-Forening har du tilgang til kyndig advokatbistand hos vår samarbeidspartner Advisio Advokat AS.

Advisio er Norges største advokatfirma innen trygderett, og firmaet er også blant de mest anerkjente på dette feltet.

Firmaet ble etablert av advokat Olav Lægreid i 2018, og NLBF har hatt et samarbeid med Advisio siden kort tid etter oppstarten. Lægreid har blant annet bakgrunn som dommer i Trygderetten og som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, UiO, der han underviste i familie- og arverett samt juridisk metode. Han har også gjennom en årrekke vært tilknyttet UiO som sensor og veileder på mastergradsoppgaver i familie- og arverett samt trygderett. Lægreid har skrevet en rekke forskningsartikler publisert i juridiske fagtidsskrifter, og han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett. Fra januar 2020 er han oppnevnt som koordinerende advokat for en rettshjelpsordning etablert av Justis- og beredskapsdepartementet, tilknyttet den såkalte NAV-skandalen.

Advokat Jan A. Onsager er partner i Advisio fra 2020. Han har 35 års erfaring som advokat, og han har i løpet av den tiden bistått privatpersoner og bedrifter i de fleste typer saker. Blant Onsagers spesialfelt er boligrett, arbeidsrett, psykisk helsevern, arve- og skifterett, familierett, strafferett og utlendingsrett. Onsager arbeider også mye med vergemål, og han har gjennom mange år vært fast verge oppnevnt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken. I tillegg til lang erfaring som privatpraktiserende advokat, har Onsager blant annet vært daglig leder i Stiftelsen Flyktningeboliger og arbeidet i påtalemyndigheten.

Advisio har utover dette høyt kvalifiserte ansatte som arbeider i firmaet som advokater og advokatfullmektiger. Besøk gjerne nettsiden www.advisioadvokat.no for mer informasjon om menneskene i firmaet og deres spesialfelt.

Rabattavtalen

Medlemsfordelen hos Advisio innebærer at du alltid kan ringe advokatfirmaet på 977 72 500 for en uforpliktende prat om din sak. Dersom du inngår et oppdrag med Advisio, får du de to første timene gratis. Deretter betaler du en timepris basert på offentlig salærsats (som ved fri rettshjelp) med tillegg av 50 prosent. Advisio kan også tilby fastpris. Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, og saken dekkes av fritt rettsråd, får du bistand på disse vilkårene.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss