Stella Huyshe-Shires (Norsk oversettelse)

I Storbritannia er situasjonen antagelig veldig lik som i Norge.

  • Pasienter med negative blodprøver blir fortalt at de ikke kan ha Lyme Borreliose
  • Pasienter med Lyme Borreliose får vite at 28 dager med antibiotika er tilstrekkelig
  • Leger blir fortalt at pasienter skaffer seg feilinformasjon på internett
  • Leger har ikke tid til å undersøke selv og tror på den nasjonale ansvarlige organisasjonen, i vårt tilfelle the Health Protection Agency (HPA)
  • HPA tror på IDSA (Infectious Diseases Society of America)

Den endelige rapporten fra IDSAs Borreliose vurderings-utvalg var en stor skuffelse for oss alle, men det finnes noen lyspunkt. Pressemeldingen fra IDSA uttaler «Retningslinjer opprettholdt» – vel, det ville de så klart hevde. Men den virkelig sannheten er at utvalget anbefalte noen endringer. Likevel, av grunner som bare er kjent av dem, anbefalte de at disse endringene ble gjennomført først når retningslinjene blir oppdatert neste gang – ikke nå. Hvordan utvalgets medlemmer klarerte dette med sin egen samvittighet, vet jeg ikke.

De viktige punktene å merke seg er:
1. En anbefaling om å droppe krav om en positiv laboratorietest når en pasient har tydelige symptomer på Lyme Borreliose i et endemisk område.
2. En anerkjennelse av at det finnes bevis for fortsatt pågående infeksjon etter endt standard behandling.

Vurderings-utvalget nevnte også «de godt etablerte mikrobiologiske og kliniske ulikhetene i Lyme Borreliose» mellom Europa og Nord Amerika. Så langt har våre britiske leger ikke blitt fortalt noe av dette.

For å redusere den synlige avhengigheten til IDSA, har HPA nå lenker til andre europeiske retningslinjer på sin hjemmeside (Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Slovenia, Sveits) (se http://tinyurl.com/32fvx6f ). Det faktum at flere europeiske land støtter IDSAs retningslinjer, betyr ikke at de har rett: det var en gang fagfellevurderte tidsskrifter over hele Europa nektet å publisere bevis for at jorden gikk rundt solen!

Vår oppgave i Storbritannia er å overbevise leger og medlemmer av parlamentet at pasienter iblant har fornuft og kunnskap og at vitenskapelige bevis er på vår side. Det er en hard kamp for å få myndighetene til å tro oss, men vi tror at vi er på vei dit. Jeg håper at overdreven optimisme ikke er et ukjent symptom på Lyme Borreliose!

For å lese vår korte vurdering av den endelige rapporten, besøk websiden vår: www.LymeDiseaseAction.org.uk/releases/lda_40.htm

Norsk Lyme Borreliose-Forening gir ikke nødvendigvis støtte til alt som skrives i denne spalten, og det er ingen forutsetning at gjesteskribentene deler NLBF sine synspunkter

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss