CD57

CD57 er ei undergruppe av NK (Natural Killer) celler, som er ein del...

Immunkompleks

Immunkompleks:Antistoff kan bli bunde i store kompleks saman med bakteriane...

WB (Western Blot)

WB (Western Blot): blir mest brukt til å bekrefte positive funn...

ELISA

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) eller EIA (Enzyme ImmunoAssay):...

Dyrking av bakterien

Dyrking:Dyrking av bakterien har i praksis vist seg å vere ein...

Mikroskopi

Mikroskopi: Påvisning ved hjelp av mikroskopi er krevande,...

Laboratorietester

Laboratorietester Det fins ingen 100 % sikker test for å påvise ein...
NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss