Rickettsiose

(artikkel under utarbeiding)

Neoehrlichiose

(Candidatus) Neoehrlichia mikurensis (CNM) er en gramnegativ intracellulær...

Tularemi (harepest)

Tularemi forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og man...

Bartonellose

Bartonella sp. er en gruppe bakterier som kan gi sykdom både hos...

Babesiose

Babesia er en blodparasitt som er veldig utbredt blant pattedyr, biologisk...

Anaplasmose

Anaplasma phagocytophilum (tidligere Ehrlichia) er den mest utbredte...
  • 1
  • 2
NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss